Kto i co może odliczyć w ramach ulgiSzczegółowe zasady dokonywania odliczenia wydatków na termomodernizację w ramach ulgi termomodernizacyjnej regulują przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym  od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2018 poz. 2246).  W myśl ustawy z ulgi termomodernizacyjnej skorzystać może podatnik podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będącym właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, który poniósł wydatki na dokonanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w 2020 roku.


Odliczeniu podlegają jednak wyłącznie wydatki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489).


1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym  od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246), która wprowadziła w podatku dochodowym od osób fizycznych nowe zwolnienie przedmiotowe oraz tzw. ulgę termomodernizacyjną. Ulgę termomodernizacyjną reguluje art. 26h ustawy  PIT, zaś zwolnienie przedmiotowe art. 21 ust. 1 pkt 129a tej ustawy. W ustawie o ryczałcie ulga termomodernizacyjna znajduje swoje umocowanie w art. 11. Obie preferencje mają na celu wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Celem objaśnień jest przedstawienie ogólnych zasad zastosowania tych preferencji.             
              www.wymienpiec.co


adres

Adres ul.Brzeska 6a   47-400 Racibórz

NIP 639 102 94 93

REGON  272970070

DANE KONTAKTOWE


telefon

telefon:

574 188 000

mail

wymienpiec@op.pl


Mała UWAGA :)

Nie zawsze jesteśmy w stanie odebrać telefon i nie chodzi tutaj o spożycie pewnych płynów tylko o hałas podczas prac , oddzwonimy ,  ewentualnie prosimy o sms .